CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin chung

Cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm website thương mại điện tử Titshoop.com.

Xin quý khách vui lòng đọc kỹ bản thoả thuận này khi truy cập vào hệ thống website Titshoop.com để tham khảo thông tin hoặc mua hàng. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Tit – Shop sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào bản thoả thuận này. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email titshoop@gmail.com

Quy định chung

Website TMĐT Titshoop.com cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quý khách, tùy thuộc vào các điều khoản của bản “Thỏa Thuận Sử Dụng” này, sau đây gọi tắt là TTSD.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của TTSD này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật.

Quý khách có thể xem bản TTSD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://titshoop.com Khi mua hàng hoá hoặc sử dụng các dịch vụ cụ thể. Quý khách và chúng tôi (hoặc bên thứ ba liên quan trong từng trường hợp cụ thể) tại từng thời điểm sẽ phải tuân theo đúng các quy định áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ đó, có thể được niêm yết hoặc chỉ dẫn trên website Titshoop

Quyền và trách nhiệm của Quý khách

Trách nhiệm của Quý khách trong việc đăng ký tài khoản

Quý khách có thể mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của Titshoop mà không cần đăng ký tài khoản thành viên. Nếu muốn trở thành thành viên để được sử dụng một số dịch vụ dành riêng, hoặc các ưu đãi khác (nếu có),

Khi đồng ý trở thành thành viên, Quý khách đồng ý:

(a) Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân Quý khách theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký tài khoản thành viên (thông tin này được coi là “Dữ Liệu Đăng Ký”)

(b) Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Quý khách và từ chối phục vụ tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Quý khách.

Như đã đề cập ở trên, Quý khách có thể sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà Quý khách không cần phải đăng ký tài khoản. Trong trường hợp đó, danh tính của Quý khách sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà Titshoop cho là thích hợp, ví dụ như thông tin khai báo khi đặt hàng, hoặc việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của Quý khách, do người điều hành mạng của Quý khách cung cấp. Quý khách đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản TTSD này.

Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

Quý khách sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên. Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách. Quý khách đồng ý:

(a) Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật.

(b) Bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

(c) Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi Quý khách đảm bảo rằng chỉ có Quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.

Mua hàng trên trên website Titshoop.com, Quý khách đồng ý rằng:

(1) Chấp nhận các chính sách bán hàng của Titshoop và tuân thủ các quy định về giao nhận, vận chuyển, thanh toán, trả hàng đã được Titshoop đăng tải công khai trên website này.

(2) Cam kết trách nhiệm thanh toán đúng theo quy định của hình thức thanh toán mà Quý khách chọn lựa khi thực hiện đặt mua hàng.

Tất cả các sản phẩm của Titshoop đều được niêm yết giá bán cụ thể có hiệu lực trên website bằng tiền đồng Việt Nam.

Đối với một số mặt hàng đặc biệt có thể bị tác động bởi giá cả thị trường do một số sự kiện nhất định như ngày lễ, ngày tết, làm cho giá cả tăng đột xuất mà Titshoop chưa kịp cập nhất giá bán trên website, nếu Quý khách đặt hàng, Titshoop sẽ chủ động liên lạc với Quý khách để cập nhật giá bán và sẽ chỉ thực hiện đơn hàng khi khách hàng đồng ý với giá bán mới.

Khi đặt hàng, Quý khách được cần phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho Titshoop trong việc xử lý và thực hiện đơn hàng.

Trong trường hợp có cơ sở để tin rằng các đơn hàng Quý khách đặt không với mục đích mua hàng thực sự, hoặc các đơn đặt hàng không rõ ràng, Titshoop có quyền hủy bỏ hoặc từ chối phục vụ các đơn hàng đó.

Trong bất cứ trường hợp nào, Titshoop sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng chậm trễ hay thất lạc v.v… do Quý khách cung cấp thông tin không chính xác.